Venerdi 20 ottrobre SPAZIO 900 party VINTAGE DISCOTECA 

img_0848-1.jpg

Venerdi 20 ottrobre SPAZIO 900  ROMA party VINTAGE H2.3.30 donne10 euro UOMO 15 euro info LIMONI 392.0731374