Sabato 18 FEBBRAIO ROOM 26 ROMA  party NICE 7 discoteca 

Sabato 7 febbraio ROOM 26 roma PIU PLUS ROOM party NICE 7 h 23.00 lista RIDUZIONE DONNE 10 euro UOMO 15 euro DJ POMPEI FLAVIO RAGO info LIMONI 392.0731374