Martedì 29 gennaio APARTMENT PUPA PARTY APERITIVO DJ SET

be872f78-90e8-4169-ac33-5e6b61d972e4-1.jpg

Martedi 29 gennaio *APARTMENT *PUPA* PARTY BY IRINA *APERITIVO CON *TAVOLO* 10 euro CENA 20 euro *Omaggio*lista *LIMONI* 392.0731374